قرآن و کتب من قبل: مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح (قسمت اول)

شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 09:34 ب.ظ

بشم یهوه الله ال رحمن ال رحیم


توجه: پادکستی مبسوط نیز درباره تطابق آیات انجیل و قرآن پیرامون مصلوب شدن و رستاخیز مسیح عیسی بن مریم تهیه و تدوین شده که می توانید از این لینک به آن گوش فرا دهید. 


فرقه های مذهبی اعم از تشیع و تسنن و شاخه های آنان، مصرانه بر این باورند که مسیحیت در طول تاریخ ماجرایی بنام مصلوب شدن عیسی بن مریم و رستاخیز او پس از سه روز از میان مردگان را به جعل ابداع و به دستکاری وارد متن مقدس انجیل نموده است. بحول الله در این یادداشت نشان خواهم داد که چگونه این ادعاهای مذهبیون، باطل و از روی جهالت مطلق عنوان شده است.


ادعای مذهبیون: مسیحیت داستان مصلوب شدن مسیح عیسی بن مریم به دست امپراطوری روم و سپس رستاخیز او از میان مردگان پس از سه روز را به دروغ سرهم کرده است. مسیحیت این داستان جعلی را سپس در انجیل وارد نموده بنابراین متن انجیل قطعا در طول تاریخ تغییر داده شده و دیگر سندیت و اعتبار ندارد!؟


پاسخ به ادعا: اگر در دوهزار سال اخیر مسیحیت به هر دلیلی داستان به صلیب کشیده شدن و رستاخیز مسیح را جعل کرده، پس چگونه است که سی و نه کتاب پیامبران بنی اسرائیل که قبل از انجیل نازل شده اند، مصلوب شدن مسیح را به جزئیات و به دفعات قرنها حتی قبل از تولد او پیشگویی و ابلاغ نموده اند؟؟ به نظر شما آیا مسیحیت می توانسته آیات کتب پیامبران بنی اسرائیل را نیز که قرنها قبل از انجیل نازل شده اند، بسود خود ضبط، تغییر و دستکاری نماید؟!  آیا اصلا چنین چیزی ممکن است؟


مشکل آنجاست که عده ای در گمان باطل خود تصور میکنند که آیات انجیل در انزوا و در خلا نازل شده اند. هرگز! .. بلکه آیات انجیل توسط 39 کتاب مقدس پیامبران بنی اسرائیل (عهد عتیق) که قرنها قبل از انجیل پی در پی نازل شده اند، پشتیبانی میگردند. بواقع همین تصدیق ها و پشتیبانی های آیات کتب مقدس است که امکان رسوخ هرگونه باطل در آیات آن کتب را به صفر مطلق میرساند.


پس دستکاری انجیل عملا غیرممکن است مگر آنکه شما بتوانید کل زنجیره آیات مربوط به مسیح و مصلوب شدن او را از تورات تا انجیل که سی و نه صحیفه می باشد، با هم دستکاری و جعل نمایید!! که همانطور که گفته شد این رسما غیرممکن است.


ارائه شواهد: در اینجا لیست برخی آیات کتب مقدس پیامبران بنی اسرائیل را که قرنها قبل از تولد عیسی نبوت های مرتبط به مسیح را به جزئیات ابلاغ نموده اند، خدمتتان تقدیم میکنم. دقت داشته باشید که آیات ذیل در یک بازه زمانی 1500 ساله قبل از انجیل نازل شده اند! و همگی حاوی پیشگویی های مربوط به ظهور تا نحوه مرگ مسیح عیسی بن مریم می باشند. همچنین توجه کنید که همگی این آیات با تولد مسیح عیسی بن مریم و نزول انجیل متجلی، به وقوع و به تحقق پیوسته اند. از اینرو آیه انجیل نظیر به نظیر آن نبوتها را نیز در هر سطر آورده ام:


1-      تولد مسیح از یک باکره: کتاب اشعیاء نبی 7:14 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 1:18

2-      تولد مسیح در شهر بیت لخم: کتاب میکاه نبی 5:2 (زمان پیشگویی: هفت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 2:1

3-      یکی از همراهان مسیح به او خیانت میکند: زبور داوید 41:9 (زمان پیشگویی: هزار سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 26:47 تا 26:50

4-      مسیح به سی پاره نقره فروخته میشود : کتاب زکریا نبی 11:12 (زمان پیشگویی: پانصد سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 26:15

5-      مسیح مقابل اتهامات و شاهدان دروغین سکوت میکند: کتاب اشعیا نبی 53:7 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:12 تا 27:14

6-      دشمنانش او را کتک میزنند: کتاب اشعیا نبی 50:6 و 53:5 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:26

7-      با عصا بر رخسار و سر مسیح می زنند: کتاب میکاه نبی 5:1 (زمان پیشگویی: هفت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:30

8-      دستها و پاهای مسیح را سوراخ خواهند کرد: زبور داوید 22:16 (زمان پیشگویی: هزار سال قبل از مسیح)| آیه انجیل: صحیفه لوقا 23:33 و صحیفه یوحنا 20:25

9-      مسیح را در کنار دزدان به مجازات می رسانند: کتاب اشعیا نبی 53:12 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:38

10-   بر لباس مسیح قرعه می زنند: زبور داوید 22:18 (زمان پیشگویی: هزار سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه یوحنا  19:23 تا 19:24

11-   مسیح از الله برای اعدام کنندگانش طلب آمرزش میکند: کتاب اشعیای نبی 53:12 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه لوقا 23:34

12-   مسیح از تشنگی رنج خواهد کشید: زبور داوید 22:15 (زمان پیشگویی: هزار سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه یوحنا 19:28

13-   او را زردآب و سرکه خواهند نوشاند: زبور داوید 69:21 (زمان پیشگویی: هزار سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:34

14-   اعدام کنندگان به تماشای بدن مصلوب او می ایستند: کتاب زکریا نبی 12:10 (زمان پیشگویی: پانصد سال قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه یوحنا 19:34

15-   پیکر مسیح در قبور ثروتمندان گذارده میشود: اشعیا نبی 53:9 (زمان پیشگویی: هشت قرن قبل از مسیح) | آیه انجیل: صحیفه متی 27:57 تا 27:60

16-   از صدور دستور بنای بیت المقدس دوم به دست پادشاه هخامنش تا کشته شدن مسیح 69 هفته (483 سال) فاصله است: کتاب دانیال نبی 9:24 تا 9:26 (زمان پیشگویی: شش قرن پیش از مسیح)

آیا این نبوت های حیرت آور و این تصدیق های آیات کتب مقدس قبل از انجیل که با این جزئیات مصلوب شدن مسیح را قرنها قبل از آن واقعه به ابلاغ جهانیان رسانیده، یک دستکاری است؟؟  حاشا و کلا! این ها تنها بخشهایی از نبوتها و پیشگویی های کتب عهد عتیق پیرامون مسیح بود که خدمت خواننده گرامی ارائه شد تا مشخص شود که چگونه نبوت مصلوب شدن و در قبر قرار داده شدن مسیح عیسی بن مریم قرنها قبل از تولد او و قبل از نزول انجیل، در کتب پیامبران بنی اسرائیل به دقت تشریح گشته است. حال به ذکر یک آیه از انجیل بسنده میکنم:


و چون در راه به سوی اورشلیم می‌رفتند وعیسی در جلو ایشان می‌خرامید، در حیرت افتادند و چون از عقب او می‌رفتند، ترس بر ایشان مستولی شد. آنگاه آن دوازده را باز به کنارکشیده، شروع کرد به اطلاع دادن به ایشان از آنچه بر وی وارد می‌شد، که اینک به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به‌دست روسای کهنه وکاتبان تسلیم شود و بر وی فتوای قتل دهند و اورا به امتها سپارند، و بر وی سخریه نموده، تازیانه‌اش زنند و آب دهان بر وی افکنده، او راخواهند کشت و روز سوم خواهد برخاست.  (انجیل صحیفه مرقس باب 10 آیات 32 الی 34)

 

ملاحظه میکنید که انجیل مسیح عیسی بن مریم نیز دقیقا تصدیق همان نبوت ها و تکرار همان ابلاغ های کتب قبل از انجیل را در آیه فوق آورده است. بطوریکه مسیح بسان کتب من قبل، در آیه فوق کشته شدن و رستاخیزش پس از سه روز را به همراهانش از پیش گوشزد می نماید.

 

نتیجه: کسانیکه مدعی دستخورده بودن متن انجیل هستند، تنها با انجیل درنیفتاده اند، بلکه با تمامی کتب مقدسی در افتاده اند که از تورات تا به انجیل نبوت مصلوب شدن و سپس رستاخیز مسیح را پشت به پشت تصدیق و پیشگویی کرده اند! اینطور است که منکرین کتب مقدس وحی بغیر از جهل مطلق و گمراهی نصیبی از دنیا نمی برند. پس بیاموزیم که عنصر باطل در متن مقدس کتب وحی هرگز راه نمی یابد، چه آن متن مقدس تورات باشد، چه قرآن، چه انجیل یا کتابی از دیگر انبیاء الهی.

 

ان شاءالله در یادداشت آتی نشان خواهم داد که چگونه مذهبیون ما نسبت به آیات قرآنی پیرامون رستاخیز مسیح در جهالت مطلق بسر می برند و چگونه و با چه حقه هایی آیات قرآنی پیرامون این رخداد عظیم را کتمان میکنند!

 

والسلام علی من اتبع الهدی.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo