روایت دختران لوط نبی در صحیفه پیدایش تورات مقدس

دوشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 01:13 ب.ظ

بشم یهوه الله ال رحمن ال رحیم


پس، پاسى از شب خانواده‌ات را حرکت ده و به دنبال آنان برو، و هیچ یک از شما نباید به عقب بنگرد، و هر جا به شما دستور داده مى‌شود بروید. و لوط را از این امر آگاه کردیم که ریشه آن قوم صبحگاهان بریده خواهد شد. (قرآن کریم، سوره حجر آیه 65 و 66)


این یادداشت به بررسی آیات 30 الی 38 باب نوزدهم صحیفه پیدایش تورات که روایت آیات تورات از دختران لوط نبی است، اختصاص دارد. بعنوان مقدمه دعوت می کنم تا ابتدا به آیات ذیل از تورات که تبیین آیات فوق از سوره حجر است، توجه فرمایید:

 

 و چون آفتاب بر زمین طلوع کرد، لوط به صوغر داخل شد. آنگاه یهوه بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان بارانید. و آن شهرها، و تمام وادی، و جمیع سکنه شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. اما زن لوط، از عقب خود نگریست، به ستونی از نمک تبدیل گردید. (تورات مقدس صحیفه پیدایش باب نوزدهم آیات 23 تا 26)


حال با این مقدمات به بررسی آیات سی به بعد از باب نوزدهم صحیفه پیدایش تورات می پردازم. لذا به ترجمه آیه سی توجه فرمایید: 


و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا ترسید که در صوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره سکنی گرفت. (آیه 30، باب نوزدهم صحیفه پیدایش، تورات)


ابعاد نابودی شهرهای سدوم و عموره و وادی های اطراف و ریشه کن شدن کامل یک قوم با بارانی از گوگرد و آتش یا سجیل منضود (هود 82) آنقدر دهشتناک و هولناک است که مطابق آیۀ فوق، لوط و دخترانش را از دلهره، به سکنا گزیدن در یک غار -که معمولا محل زندگی جانوران است- مجبور می نماید. شاید درک چنین رخدادی برای من یا شما که در کمال آسایش مشغول خواندن این یادداشت هستیم، تقریبا محال باشد! بلای آسمانی که نه تنها یک قوم همجنس باز و شهرهای تابعه آن را به کل نابود نمود بلکه ادامه سکونت در مناطق بلازده را نیز عملا برای بازماندگانی چون لوط و دخترانش ناممکن کرد. اجازه دهید که به بررسی آیه بعدی بپردازم که مسائل مهمی را رازگشایی می نماید: 


و دختر بزرگ به کوچک گفت: پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل جهان، به ما در‌آید. (آیه 31، باب نوزدهم صحیفه پیدایش، تورات)


آیه فوق صریحا به دو نکته اشاره نموده است:

1- لوط یک مرد پیر است. 

2- وسعت نابودی ها و کشته شدن زن لوط، پسران، عروسان و دختران دیگر (پیدایش 19:12)، دو دختر بازمانده لوط را بر این گمان آورده که تنها بازماندگان بشریت روی زمین می باشند. 

حال به بررسی آیه بعدی یعنی آیه سی و دوم می پردازم:


بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم، و با او هم بستر شویم، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم (آیه 32، باب نوزدهم صحیفه پیدایش، تورات)


در آیه فوق، تورات مشخص می فرماید که دختران لوط در حال طرح ریزی نقشه ای می باشند تا طی آن با پدرشان که مردی پیر است، همبستر شوند و بدین ترتیب نسلی را برای پدرشان و در گمان خودشان برای همه بشریت که از نظر دختران لوط در لبه انقراض قرار دارد، برپا سازند. لذا تورات مقدس در آیه فوق به صراحت هرگونه افترا و بهتان نسبت به شخص لوط نبی را خنثی و  باطل می گرداند. حال توجه کنید که آیات بعدی تورات چه پاسخ دقیق و در عین حال کوبنده ای را به افتراها و تهمت هایی ارائه می کند که افرادی علیه شخص لوط در طول تاریخ شیوع می دادند:


پس در همان شب، دختران پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر بزرگ آمده با پدرخویش همخواب شد، و لوط از خوابیدن وبرخاستن وی آگاه نشد. و واقع شد که روزدیگر، بزرگ به کوچک گفت: «اینک دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم، و تو بیا و با وی همخواب شو، تا نسلی از پدرخود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند، و دختر کوچک همخواب وی شد، و لوط از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. (آیات 33 تا 35، باب نوزدهم صحیفه پیدایش، تورات)


مطابق آیات صریح فوق مشخص شد:

1- دختران لوط، پدر پیرشان را در دو شب متوالی با خوراندن شراب، مسموم و مست گردانیدند.

2- در هر مورد مست و مسموم نمودن پدر پیرشان، آیات تورات تاکید نموده که لوط بهیچ عنوان از خوابیدن و برخاستن دخترانش با وی آگاه نگردید.

پس آیات تورات مقدس با دو بار تاکید نه تنها صریحا بهتان های مطروحه علیه شخص لوط نبی را خنثی و باطل می گرداند بلکه عملا دفاعی همه جانبه در بیگناهی لوط نبی را اقامه می نماید


و تورات در دو آیه بعد به ذکر دقیق شجره اقوام متولد شده از دو دختر لوط می پردازد:


پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند. و آن بزرگ، پسری زاییده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبیان استو کوچک نیز پسری بزاد، و او را بن عمی نام نهاد. وی تا بحال پدر بنی عمون است(آیات 36 تا 38، باب نوزدهم صحیفه پیدایش، تورات)


نتیجهتورات مقدس دو بار به دفاع از شخص لوط نبی برخواسته و هرگونه بهتان و سوءظن نسبت به او را ابطال نموده است. اما نفاق فتنه انگیزان آنجا آشکار میگردد که علیرغم وجود تورات در زمان محمدنبی، سنت جاهلی ازدواج با محارم که در قوم وی مرسوم بوده را به بهانه "امی بودن" مخفی می کنند اما در خرده گرفتن از دختران لوط که قرنها قبل از نزول تورات می زیسته اند، سر از پا نمی شناسند!! اتفاقا اینگونه بهانه ها مساله ای جدید نیست و قرآن کریم قبلا به حسادتها و عدم تمایل امییون به روی آوردن به هدایت الهی تورات و انجیل اشاره کرده است. پس اینکه تورات و انجیل و صحف انبیاء در دستان بشریت بود لیکن امییون و از جمله قوم محمدنبی تمایل به روی آوردن به آن را نداشتند، سرسختی یک قوم را می رساند. اما الله رحمان سرسختی امییون را بحساب نیاورد و بر آنها رحم کرد و اگر چه اقامۀ تورات و انجیل و آنچکه قبلا از جانب الله نازل شد برای رستگاری کافی بود، اما الله بر امییون نیز "منت" گذاشت و کتاب و هدایت را بر ایشان نیز نازل فرمود تا : 


تا نگویید: کتاب، تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى‌خبر بودیم. یا نگویید: «اگر کتاب بر ما نازل مى‌شد، قطعاً از آنان هدایت‌ یافته‌تر بودیم.» اینک حجّتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رهنمود و رحمتى است. پس کیست ستمکارتر از آن کس که آیات الله را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند؟ به زودى کسانى را که از آیات ما روى مى‌گردانند، به سبب اعراضشان، به عذابى سخت مجازات خواهیم کرد. (سوره انعام 156 و 157)


اما آن قوم "تازه مسلمان" بجای ایمان آوردن به آنچکه الله قبلا نازل فرموده به حسادت کردن و انکار کتب من قبل پرداخت و کلام کتب من قبل الله را جعلی، نونوشته و حتی دروغ نام داد تا بدین ترتیب قرآن را هم انکار کرده باشد!


پس کیست ستمکارتر از آن کس که آیات الله را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند؟ 


والسلام علی من التبع الهدی.


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo