تنها راه مبارزه با صهیونیزم ایمان آوردن به تورات، انجیل و قرآن است

سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 08:28 ب.ظ

بشم الله ال رحمن ال رحیم


1) مطابق تورات مقدس یهوه الله تنها پادشاه بنی اسرائیل است و تنها قانون، کتابی است که از سوی یهوه الله نازل شده باشد. لذا تفکر صهیونیزم که مروج اطاعت از "قانون اساسی" و "ملیت گرایی" بجای تورات و ایمان به الله است، با نص تورات در مخالفت است. چرا که مطابق تورات، احدی مجوز قانونگذاری در کنار الله رب العلمین را ندارد و احکامی که الله در کتب نازل فرموده برای رستگاری فردی و جمعی بشریت کافی است و به واوی اضافه نیاز نیست: 

  

بر کلامی که من به شما امر می‌فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید، تا اوامر یهوه اله خود را که به شما امر می‌فرمایم، نگاه دارید (تورات مقدس، تثنیه باب ٤ آیه ٢)

 

 

2) بنیانگذار صهیونیزم (تئودور هرتسل) به اعتراف خودش و همچنین حامیان آنان (مانند والتر راثچایلد) و امثالهم، افرادی آیسیئست (یعنی بی خدا) بوده اند. چگونه ممکن است که یک مومن به تورات، از بنیانگذاران بی خدای صهیونیزم اطاعت و پیروی نماید؟؟ این که با الفبای همه کتب آسمانی در تخالف و تضاد است:


ای خاندان اسرائیل کلامی را که یهوه به شما می‌گوید بشنوید! یهوه چنین می‌گوید: طریق امت‌ها را یاد نگیرید... (صحیفه ارمیای نبی باب ١٠ آیات ١ و ٢)


3) جریان صهیونیزم، مثل یهودیت کلاسیک، منکر رسالت مسیح عیسی بن مریم و کتاب انجیل می باشد. فلذا این ادعا که صهیونیزم برای نجات فرزندان اسرائیل مبعوث شده، یک دروغ باطل است! سوال این است که حقیقتا چگونه جریانی که پیامبر قوم خودش (یعنی مسیح عیسی بن مریم) و انجیل را انکار نموده و به قرآن نیز ایمان ندارد، می تواند مدعی نجات بنی اسرائیل شود؟!


4) صهیونیزم از آغاز شکل گیری در دو قرن اخیر ثابت کرده که برای رسیدن به مقاصدش از هیچ فسادی ابایی ندارد. چگونه چنین جنبشی می تواند ادعای نجات بنی اسرائیل را داشته باشد در حالیکه تورات مقدس با دستورات متعدد ارتکاب هرگونه فساد روی زمین را محکوم نموده و تخطی از تورات را مستوجب عذاب در دنیا و آخرت می داند؟


و اما اگر آواز یهوه اله خود را نشنوی تا هوشیار شده، همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم بجا آوری، آنگاه جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را خواهد دریافت: ........ (تورات مقدس، صحیفه تثنیه آیات ١٥ تا ٦٨)


5) شک نکنید که نیروها و مزدورهای صهیونیزم از طریق تحریف آیات کتب الهی و همچنین القای شبهه همیشه تلاش دارند تا کج فهمی ها و کج اندیشی های فرقه ای خودشان را به حساب کلام الله بخوابانند! این البته شگرد همه محرفین کلام الله است. اما تعجب نویسنده از کسانی است که فریب شگردهای این مزدوران را می خورند و تحت تاثیر این شبهات واقع می شوند و در کمال ساده لوحی به اشتباه باور می کنند که تورات مبنای صهیونیزم است! افسوس و صد افسوس که هر چه می کشیم از بی اطلاعی و بی سوادی مان از کتب الهی است که اگر یک دهم اوقات فراغت مان را به مطالعه و تفحص کتب الهی اختصاص می دادیم، به این اوضاع اسف بار دچار نمی شدیم!


نتیجه: صهیونیزم جریانی است که نه به یهوه الله ایمان دارد، نه به تورات مقدس. نه عیسی بن مریم را مسیح می داند نه انجیل را به رسمیت می شناسد. نه محمد را رسول می داند؛ نه قرآن را مصدق کتب من قبل. پس اگر کسی آمد و مدعی شد که صهیونیزم برگرفته از آموزه های تورات است، در بهترین حالت یک جاهل و بی سواد مطلق است که از متن هیچ کتاب آسمانی سوادی کسب نکرده است. فلذا، آگاه باشید که تنها راه و تنها راه مبارزه با صهیونیزم و جریانهای منحط شبیه آن که بغیر از اسرائیل در همه کشورهای جهان ریشه دوانده اند، بازگشت خالصانه به تورات مقدس، انجیل و قرآن است و هیچ آلترناتیو یا راه دیگری برای مقابله و مبارزه با اینگونه فتنه ها بغیر از بازگشت به آنچکه از سوی الله نازل شده است وجود ندارد. 


والسلام علی من اتبع الهدی.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo