پاسخ به شبهات پیرامون اصالت کتب مقدس (از تورات تا انجیل)

سه‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 05:26 ب.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم


به قوه الهی بر آن شدم که در این یادداشت به شبهات متداولی که پیرامون اصالت کنب مقدس طرح میشود، پاسخ دهم. لذا چنانچه شما خواننده محترم نیز، شبهه ای مرتبط با اصالت کتب مقدس (از تورات تا انجیل) دارید میتوانید در بخش نظرات ارسال نمایید تا سوال شما را همراه با پاسخ آن به این مجموعه اضافه نمایم.


سوال اول : متن تورات و انجیل قطعا تحریف و دستکاری شده اند و آنچکه از تورات و انجیل وجود دارد غیر قابل استناد است!


پاسخ: چگونه کلمه مستقیم الله بر موسی نبی (یعنی تورات) و وحی روح القدس بر دیگر رسولان بر حق الهی که در کتب دیگر مکتوب است، قابل دستکاری و تحریف است؟ آیا شما با طرح این ادعای بی اساس، مدعی قابل دستکاری شدن قرآن هم نشده اید؟؟ زیرا متن همه کتب مقدس، وحی از جانب الله است. پس تشکیک و زیرسوال کشاندن متن یکی از کتب وحی به منزله زیرسوال کشاندن همه کتب وحی از جمله قرآن نیز هست. مراقب باشید! زیرا ادعای شما بسان پرتاب کردن سنگی به هواست که بر سر خودتان فرود می آید!


سوال دوم : آیات قرآن فرموده است که یهود متن تورات و انجیل را تحریف کرده اند. براین اساس تورات و انجیل غیرقابل استناد هستند. آیا شما منکر آیات قرآن هستید؟


پاسخ: هیچ آیه ای از قرآن به تحریف شدن متن تورات و انجیل اشاره ندارد. بلکه قرآن می فرماید عده ای "لسانی" (پیچاندن زبان) معنای کلمات آیات را از موضعش منحرف میکردند (نساء آیه 46). امروز هم در میان به اصطلاح مسلمانان عده ای هستند که در تلویزیون، رادیو و مسجد و کتابهایی که منتشر میکنند، با حقه های کلامی و زبان بازی معنای کلمات وحی قرآن را از موضعش منحرف میکنند تا دلخواه خودشان را تحویل مردم دهند! آیا از روی تحریفات زبانی آنها میتوان نتیجه گرفت که متن قرآن هم دستکاری شده یا غیر قابل استناد است؟ البته که خیر! متن کلمه وحی الله و روح القدس در هر کتابی که باشد (تورات صحف انبیاء زبور انجیل قرآن) غیرقابل دستکاری است. مضاف بر این، قرآن به صراحت در(بقره آیه 75) اشاره می فرماید که بخشی از اسرائیلیون پس از شنیدن و عقل کردن آیات آن را تحریف میکرده اند تا از آیات بهره برداری کنند. ملاحظه میکنید که قرآن با تاکید بر عبارت "پس از شنیدن و عقل کردن آیات" به مخاطب یادآوری می نماید که اصل متن کتب وحی ثابت و غیرقابل دستکاری است. تنها ممکن است عده ای شیطان صفت با حربه های کلامی و زبان بازی معنای آیات را از موضع خود جابجا کنند که این ارتباطی با متن کتاب مقدس ندارد. لذا حساب تحریف آیات از طریق زبان بازی را پای تحریف شدن اصل متن کتب وحی نگذارید که باز سنگی میشود که بر سر خود مدعی فرود می آید!


سوال سوم: تورات و انجیل قطعا تحریف شده اند و غیرقابل استناد هستند. چون در تورات صحیفه پیدایش (32:24) نوشته که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفته است! آیا شما چنین کفری را کتاب مقدس تورات می دانید؟


پاسخ: ترجمه آیه (32:24) از صحیفه پیدایش تورات را برای شما از دو منبع قید میکنم. دقت کنید:


یعقوب تنها باقی ماند، مردی تا سپیده دم با او کشتی گرفت. (هاراو موسی زرگری و ماشاالله رحمان پورداود. لوس آنجلس 2008)

 و یعقوب‌ تنها ماند و مردی‌ با وی‌ تا طلوع‌ فجر کشتی‌ می‌گرفت‌.  (هنری مارتین. ترجمه قدیم، قدمت 150 سال)


اولا ملاحظه میکنید که ادعای شما مبنی بر کشتی گرفتن یعقوب با خدا سراسر باطل و بی اساس است! متن تورات فرموده است که یعقوب با مردی تا سپیده صبح کشتی گرفته است نه با خدا! دوم اینکه مترجمین بر این اعتقادند که واژه عبری "ابق" که به کشتی گرفتن ترجمه شده نیز، یک اصطلاح عبری است و دلالت بر مورد آزمایش قرار گرفتن یعقوب به اذن الهی دارد. کافیست که به نمونه قرآنی اینچنین آیه ای توجه کنید: "و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود، و وى آن همه را به انجام رسانید،" (بقره آیه 124) . سوال من از شما این است: آیا منظور از آزموده شدن ابراهیم با کلماتی توسط الله در قرآن، برگزاری تست چهارگزینه ای یا حل جدول کلمات متقاطع است؟؟!...... قطعا خیر!........ لذا توصیه من به شما این است که اول به بررسی ترجمه و همچنین اصل متن کتب مقدس بپردازید، سپس با ادبیات وحی خود را آشنا کنید تا از جهالت و ادعاهای بی اساس، به تورات و دیگر کتب وحی افترای تحریف پذیری را نسبت ندهید.


سوال چهارم: در ترجمه قدیم فارسی تورات برگردان هنری مارتین نوشته شده که پسران خدا با دختران ازدواج کردند (کتاب پیدایش 6:2)، آیا این پسر داشتن خدا تحریف اصل متن تورات را نشان نمی دهد؟ چه دلیلی بهتر از این برای اثبات جعلی بودن تورات؟؟


پاسخ: خیر! چرا که حتی در ترجمه های فارسی قرآن هم غلط های فاحش ترجمه بی شمار است! پس بجای زود قضاوت کردن، بعنوان مثال، به ترجمه آقایان هاراو موسی زرگری و رحمانپور داود از لوس آنجلس جهت مقایسه نگاهی بیندازید:


قدرتمندان دیدند که دختران آدم نیکو هستند هر کدام را انتخاب میکردند بزور میگرفتند (تورات کتاب پیدایش 6:2، ترجمه هاراو موسی زرگری و ماشاالله رحمان پورداود. لوس آنجلس 2008)


به ترجمه فوق و کلمه قدرتمندان توجه کنید! اصل عبارت عبری در تورات "بنی هاالهیم" است که در بعضی از ترجمه ها مانند ترجمه قدیم هنری مارتین، به غلط به پسران خدا برگردان شده است. این در حالی است که مشخص ترین عبارت برای واژه خدا در تورات واژه عبری "یهوه" است. اما متاسفانه عده ای از مترجمین آیه فوق را بگونه ای برگردان کرده اند که گویا تورات فرموده "بنی یهوه"! در حالیکه تورات صریحا فرموده "بنی هاالهیم" نه "بنی یهوه"! و واژه الهیم در زبان عبری اساسا به معنی صاحب قدرتها است و تنها در شرایط خاصی و مطابق با موضوعیت برخی آیات، به "خدا" ترجمه میشود نه همیشه و همه جا! لذا ترجمه هنری مارتین این آیه را سهوا یا مغرضانه غلط برگردان نموده است. باز یادآوری می نمایم که غلط های ترجمه هم هیچ ارتباطی با دستکاری شدن اصل متن کتب وحی ندارد. بلکه این صرفا اشتباه مترجم است. همانطور که مشاهده میکنید دو مترجم فوق آن آیه را بگونه ای کاملا متفاوت ترجمه کرده اند. یا آیا شما هنوز بر ترجمه هنری مارتین به فارسی اصرار دارید؟؟!


سوال پنجم: قرآن کریم در مورد جمع آوری و حفظ آیات آن تحت نظارت قدسی الله آیات زیادی دارد. اما در تورات و انجیل اینگونه آیاتی موجود نیست. دلایل تورات و انجیل برای کتابت اصل متن توسط پیامبران چیست؟


پاسخ: اتفاقا تورات هدی و کتب انبیاء پس از موسی نبی و انجیل عیسی بن مریم نیز آیات مبسوطی را در شرح نگارش و حفظ کلام وحی از تورات تا انجیل دارا می باشند که در ذیل تنها به بخشی از آنها اشاره می نمایم:


تورات صحیفه تثنیه باب ۳۱ آیه ۹:

 و موسی‌ این‌ تورات‌ را نوشته‌، آن‌ را به‌ بنی‌لاوی‌ کَهَنه‌ که‌ تابوت‌ عهد خداوند را برمی‌داشتند و به‌ جمیع‌ مشایخ‌ اسرائیل‌ سپرد


تورات صحیفه تثنیه باب ۳۱ آیات ۲۴ تا ۲۶:

 و واقع‌ شد که‌ چون‌ موسی‌ نوشتن‌ کلمات‌ این‌ تورات‌ را در کتاب‌، تماماً به‌ انجام‌ رسانید، موسی‌ به‌ لاویانی‌ که‌ تابوت‌ عهد خداوند را برمی‌داشتند وصیت‌ کرده‌، گفت‌: « این‌ کتاب‌ تورات‌ را بگیرید و آن‌ را در پهلوی‌ تابوت‌ عهد یهُوَه‌، خدای‌ خود، بگذارید تا در آنجا برای‌ شما شاهد باشد


کتاب یوشع باب ۸ آیات ۳۱ تا ۳۴:

 چنانکه‌ موسی‌، بندة‌ خداوند ، بنی‌اسرائیل‌ را امر فرموده‌ بود، به‌ طوری‌ که‌ در کتاب‌ تورات‌ موسی‌ مکتوب‌ است‌، یعنی‌ مذبحی‌ از سنگهای‌ ناتراشیده‌ که‌ کسی‌ بر آنها آلات‌ آهنین‌ بلند نکرده‌ بود و بر آن‌ قربانی‌های‌ سلامتی‌ برای‌ خداوند گذرانیدند و ذبایح‌ سلامتی‌ ذبح‌ کردند. و در آنجا بر آن‌ سنگها نسخة‌ تورات‌ موسی‌ را که‌ نوشته‌ بود به‌ حضور بنی‌اسرائیل‌ مرقوم‌ ساخت‌. و تمامی‌ اسرائیل‌ و مشایخ‌ و رؤسا و داوران‌ ایشان‌ به‌ هر دو طرف‌ تابوت‌ پیش‌ لاویان‌ کَهَنه‌ که‌ تابوت‌ عهد خداوند را برمی‌داشتند ایستادند، هم‌ غریبان‌ و هم‌ متوطنان‌؛ نصف‌ ایشان‌ به‌ طرف‌ کوه‌ جَرِزیم‌ و نصف‌ ایشان‌ به‌ طرف‌ کوه‌ عیبال‌ چنانکه‌ موسی‌ بندة‌ خداوند امر فرموده‌ بود، تا قوم‌ اسرائیل‌ را اول‌ برکت‌ دهند. و بعد از آن‌ تمامی‌ سخنان‌ شریعت‌، هم‌ برکت‌ها و هم‌ لعنت‌ها را به‌ طوری‌ که‌ در کتاب‌ تورات‌ مرقوم‌ است‌، خواند


انجیل مسیح صحیفه لوقا باب ۲۴ آیه ۴۴:

 و به‌ ایشان‌ گفت‌: “همین‌ است‌ سخنانی‌ که‌ وقتی‌ با شما بودم‌ گفتم‌ ضروری‌ است‌ که‌ آنچه‌ در تورات‌ موسی‌ و صحف‌ انبیا و زبور درباره‌ من‌ مکتوب‌ است‌ به‌ انجام‌ رسد.” 


انجیل مسیح صحیفه متی باب ۵ آیه ۱۸: 

زیرا هر آینه‌ به‌ شما میگویم‌، تا آسمان‌ و زمین‌ زایل‌ نشود، همزه‌ یا نقطه‌ای از تورات‌ هرگز زایل‌ نخواهد شد تا همه‌ واقع‌ شود

و آیات بسیار دیگر... که شهادت بر جمع آوری و محفوظ ماندن کتب وحی از تورات تا انجیل ذیل سایه قدسی یهوه الله میدهند.


والحمدلله رب العالمین

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo